Aukcja Charytatywna na rzecz Ukrainy – „Ukraiński Dom” – 7 kwietnia 2022 r. godz. 19:30

Wszyscy z rosnącym niepokojem i ogromnym smutkiem przyglądamy się rosyjskiej agresji na naszego sąsiada – Ukrainę. Nie można przejść obojętnie wobec cierpienia milionów ludzi, którzy z dnia na dzień zmuszeni zostali do porzucenia dotychczasowego życia i szukania bezpiecznego schronienia w Polsce.  Dlatego, jako Pragaleria, pragniemy dołączyć się do budzącego ogromny podziw wielkiego ruchu pomocowego dla naszych sąsiadów, którzy przybywają do nas w dramatycznych okolicznościach – ratując życie swoje i swoich najbliższych. W związku z tym, w partnerstwie z PRAGALERIĄ, przygotowaliśmy wyjątkowy katalog aukcji charytatywnej, w którym znaleźć można obiekty z każdej z dziedzin sztuk – od malarstwa, poprzez grafikę aż po design i rzemiosło, przekazane na ten cel przez współpracujących z Fundacją twórców i kolekcjonerów.

Zysk z aukcji pragniemy przeznaczyć na rzecz Fundacji „Nasz Wybór” która prowadzi Ukraiński Dom w Warszawie.

Fundacja „Nasz Wybór” została założona 2009 roku przez Ukraińców i ich przyjaciół Polaków, aby pracować na rzecz ukraińskich migrantów w Polsce, pomagać im w integracji z polskim społeczeństwem i polską kulturą, a także zapoznawać Polaków z kulturą ukraińską. Z czasem Fundacja rozszerzyła grupę odbiorców swoich działań na obywateli innych krajów.

Licytacja odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. o godz. 19:30.

ZOBACZ KATALOG ONEBID