Artysta Tygodnia: Mariusz Kozik (8.12-14.12.2020)

Niektóre cykle nie ulegają zmianie. Podobnie jest z autorskim cyklem Fundacji Promocji Sztuki Polskiej „Artysta Tygodnia”! Jak co wtorek przedstawiamy Państwu nową sylwetkę inspirującego twórcy. Tym razem jest to Mariusz Kozik, malarz, twórca instalacji, artysta multimedialny, który jako jeden z pierwszych zgłębiał tajniki malarstwa cyfrowego, i to nie w byle jakiej tematyce, lecz w najtrudniejszym wydaniu. Mariusz Kozik tworzy kompozycje historyczne i batalistyczne wymagające nie tylko pogłębienia tematu i poznania jak największej ilości detali związanych z interesującym go okresem, ale również niezwykle wprawnej i pewnej reki artysty, który posługuje się najtrudniejszymi formami kompozycji (opartymi na przykład o linie diagonalne – nadające całemu obrazowi niezwykłej dynamiki i poruszenia)! Gorąco zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas katalogiem PDF i śledzenia social mediów Pragalerii.

KATALOG ON-LINE

Jak wyjątkowy trzeba mieć charakter, by z tak ogromną cierpliwością dążyć do perfekcji nie tylko w wykonaniu, niezależnie od użytego medium, ale również w detalach i równocześnie – nie minąć się z historycznymi faktami? Z pewnością wie to Mariusz Kozik, artysta multimedialny, który po cennych doświadczeniach jako twórca sztuki współczesnej zwrócił się w stronę malarstwa cyfrowego. Wyjątkowe połączenie tematyki opartej m.in. o sceny batalistyczne z szerokim spektrum technik, zarówno tych tradycyjnych jak i nowoczesnych, pozwoliło artyście na stworzenie niepowtarzalnych dzieł sztuki.

Znakiem rozpoznawczym prac Mariusza Kozika jest podejmowana przez niego tematyka historyczna, która zajmuje jego uwagę już od czasów młodości: „Zajmuję się scenami batalistycznymi, historią. Historia jest moją pasją i tutaj trzeba szukać korzeni moich realizacji. Nawet w momencie, gdy uprawiałem sztukę współczesną, to posiłkowałem się niejednokrotnie archetypami, mitami, głównie poszukując wartości w historii. Cięgle muszę poszerzać, pielęgnować i rozwijać, swoją wiedzę, zwłaszcza jeśli dotykam konkretnych historycznych wydarzeń (…)”.1 Skrupulatność z jaką Mariusz Kozik poszukuje informacji by ostatecznie wykreować dzieło wymaga poświęcenia uwagi i skupienia, wielu miesięcy studiów nad podjętym tematem, by wszystkie jego elementy i detale ostatecznie znalazły właściwe miejsce, a co ważniejsze – były zgodne z faktami. Wydaje się, że poprzez dociekanie prawdy historycznej, Mariusz Kozik poszukuje uniwersalnych zasad i buduje własne archetypy w oparciu o wartości przypisywane bohaterom jego dzieł. Uwaga twórcy jest skupiona na starożytnej Grecji i Rzymie. Podczas swoich studiów nie pomija jednak również średniowiecznych wypraw krzyżowych, polskiej husarii czy batalii wojsk napoleońskich, toczonych na początku XIX wieku. Paradoksalnie, w kontraście do zainteresowań artysty i skupieniu uwagi na wiekach minionych, Mariusz Kozik uprawia nie tylko malarstwo sztalugowe. Jest on również specjalistą od technologii, który wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki w służbie sztuce, tworząc również malarstwo cyfrowe.

Drugim unikalnym elementem obrazów Mariusz Kozika jest odwołanie się do praw którymi rządzi się natura. 2 Praw równie niepodważalnych jak fakty historyczne. W tym kontekście można uznać, że artysta mógłby zgodzić się z Demokrytem, który twierdził, że sztuka to wzorowanie się na mechanizmach działania zaczerpniętych z natury (greckie pojęcie: mimesis).3 W przypadku Mariusz Kozika jest to dostrzeżenie układu linii (często prostopadłych) na przykład w sylwetce drzewa, gdzie wertykalny pień poprzecinany jest poziomymi odnogami gałęzi. W wielu pracach artysty można odnaleźć również doskonałą kompozycję ujętą w formie linii diagonalnej, nadającej dziełu charakter dynamiczny, tak chętnie wykorzystywanej przez barokowych malarzy, z których wymienić należy na pewno: Michelangelo Merisi da Caravaggio i Petera Paula Rubens’a.

W historii polskiego malarstwa wielu mistrzów pędzla tworzyło obrazy o podobnej tematyce. Nieliczni jednak podejmowali się kreowania scen historycznych z tak czystych ideowo pobudek – dla gloryfikacji uniwersalnych cech charakteru, takich jak: męstwo, odwaga, walka o własne idee. Być może ze względu na czasy, w których żyli, główną motywacją były dla nich pobudki patriotyczne, co widać wyraźnie choćby w płótnach rodziny Kossaków (Juliusza – nestora, Wojciecha i jego syna Jerzego). Inni XIX-wieczni artyści, jak Józef Brandt, Alfred Wierusz-Kowalski, Józef Chełmoński odebrali wykształcenie w tzw. Szkole Monachijskiej, co wpłynęło również na tematykę ich twórczości. Sięgając dalej można wymienić również Aleksandra Orłowskiego i Piotra Michałowskiego działających na początku XIX wieku. Poszukując wśród dawnych mistrzów, tych, którzy tak jak Mariusz Kozik, byliby zainteresowani antykiem (starożytnością), poza Janem Styką, nasuwa się nazwisko jednego chyba z najsłynniejszych malarzy akademickich związanych z polską sztuką – czyli Henryka Siemiradzkiego. W twórczości Mariusza Kozika nie znajdziemy jednak hieratyczności i wyniosłości przedstawionych postaci czy romantycznej sielskości w sztafażach. Jego kompozycje są pełne dynamiki, ruchu i autentycznych emocji odzwierciedlonych postaci.

Twórczość Mariusza Kozika to doskonały przykład połączenia wiedzy, filozofii i wybitnego talentu na usługach sztuki. Nie jest zaskoczeniem, że właśnie jego malarstwo zostało docenione m.in. przez największe firmy producenckie związane z grami strategicznymi, do których artysta tworzy oprawę graficzną przy użyciu nowego medium w sztuce – malarstwa cyfrowego. Medium wyjątkowego, szczególnie w zestawieniu z tematyką obrazów i inspiracjami Mariusza Kozika.