Artysta Tygodnia: Mariusz Libel (9.06-15.06.2020)

Nadszedł czas na najnowszą odsłonę naszego autorskiego cyklu „Artysta Tygodnia”! Jest nam niezwykle miło ogłosić, że najbliższe dni spędzimy z twórczością Mariusza Libla – designera, street-artowca, artysty społecznie zaangażowanego. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas katalogiem PDF, w którym prezentujemy szerokie spektrum prac twórcy, wykonanych w bardzo różnych technikach (począwszy od projektów typograficznych, poprzez instalacji aż po murale), powstających na przestrzeni ostatnich lat. Znaleźć w nim można również dzieła wykonane we współpracy z innymi artystami: m.in. Urszulą Pieregończuk, enenkiem czy Krzysztofem Sidorkiem – z którym Libel tworzył znaną Grupę TWOŻYWO. Zachęcamy również do śledzenia social mediów Pragalerii!

KATALOG ON-LINE

Mariusz Libel od zawsze (zarówno w czasach słynnej grupy Twożywo, jak i obecnie) porusza w swojej twórczości tematy społeczne i filozoficzne. Artysta wykorzystuje wieloznaczność słów, za którymi zawsze kryją się ważne pytania egzystencjalne, ujęte w charakterystyczną, typograficzną formę. Mariusz Libel zestawia ze sobą frazy o różnorodnym znaczeniu, dokonując ich dekonstrukcji, co daje odbiorcy możliwość samodzielnego odczytania treści oraz opowiedzenia się po stronie, którą uzna za właściwą. Co istotne, w pracach artysty nie odnajdziemy tylko jednej, prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie. Widz, bez strachu o niezrozumienie, niepoprawność polityczną, lub brak wiary może udzielić odpowiedzi tylko sobie lub też wejść w zbiorową dyskusję ze społecznością, w której żyje. Twórczość Mariusza Libla nie ma bowiem w swoim założeniu być kontrowersyjnym komentarzem do rzeczywistości. Sztuka artysty jest czuła i wrażliwa na problemy społeczne, percepcję człowieka i doświadczenia życiowe, każdego kto będzie z nią obcować, podobnie jak on sam jest wyczulony na relacje i wymianę intelektualną z drugą osobą. Jest to szczególnie widoczne w metodzie pracy twórczej artysty, który często działa kolektywnie, pracując w grupach artystycznych: Pinokio, Twożywo, Niczero, lub wspólnie z innymi ludźmi świata artystycznego, jak: Urszula Pieregończuk czy enenek.